Ha látod egy másik www.hu ugyanazt a modellt alacsonyabb áron, és küldje el nekünk visszajelzést ezen az oldalon, akkor kap, mint egy ajándék, hogy a választott kandalló versenyképes áron, kevesebb a különbség a mi és a versenyképes ár. Nem tartoznak az aukcióhoz és sérült kandallók.

Slovensky Česky Deutsch English Hungary Polski
BEVÁSÁRLÓ KOSARA

Használati feltételek

Általános üzletkütési feltételek
- a megjelenített árucikk az intenet üzlet által eladása a www.design-biokrby.sk (továbbá „internet – üzlet“)
továbbá „feltételek“

Megjelenítő:
Az internet – üzlet megjelenítője a
BIOKAMIN EU s.r.o. társaság
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
IČO: 44 507 44
DIČ (adóig.azonosító): SK2022730270

Cégbíróság: Okresný súd Bratislava I., odd.Sro, vl.č.55614/B
Telefon: 00421 905 619 808
Email: info@design-biokrby.sk
Web: www.design-biokrby.sk

Bank:


(továbbá csak Eladó)


1. Altalános
1.1 Az altalános üzletkötési feltételek szabályozzák a vásárló és az eladó jogait és kötelességeit, a internet üzlet által megvalósult árucikk eladását.
1.2 A feltételekben nemfeltüntetett jogok és köteleségek igazoltatása a szlovák Kereskedelmi Törvény 513/1991 számu rendelkezése értelmében történik.

2. A szerződéskötés módja
2.1 A vásárló az internetes katalógusban kiválasztja az árucikket, belehelyezi a kosárba, kitölti a vásárlói – regisztrációs adatait. A megrendelését megerősíti és elküldi az eladónak. Ha technikai, vagy bármilyen más okbóĺ lehetetlen ilyen módon a rendelését megvalósítani, küldje el megrendelését elektronikai úton e-mail formájában a info@design-biokrby.sk címre, melynek tartalmában pontosan meghatározza a választott árucikket, mennyiségét és a személyes érintkezési adatait.
2.2 A vásárló megrendelése a szerződéskötés indítványának számít.
2.3 A vásárlónak jogában áll az elküldött megrendelését 24 (huszonnégy) órán belül érvényteleníteni, megváltoztatni, illetve kiegészíteni. Bármilyen módosítást a vásárló kötelezően jelenti az eladónak telefonon, a továbbiakban pedig elküldi protokoll formályában e-mailben: info@design-biokrby.sk.
2.4 A vásárló a megrendelés elküldtével beleeggyezését nyilvánítsa azzal, hogy a személyes adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek kesőbbi bizonyítása érdekében tároljuk, ugyanakkor a termékeink és szolgátatásainkról való értesítés céljából a vásarlóink érdekében. Adatainak kezelésékor az Adatvédelmi Törvényekell megfelelően járunk el.
2.5 Az eladó, további halasztás nélkül, a vásárló megrendelését fogadja, és a vásárlónak elküldi az igazolást a megrendelés elfogádásáról.
2.6 Az írásos visszaigazolást lehetséges elküldeni elektronikai úton, postával, faxall, illetve telefoni hívással, a vásárló tetszése szerint. A telefon hívással való kapcsolat a vásárló és eladó között a megrendelés visszaigázolásának számít, amenyiben az eladó feltünteti a vásárlónak a megrendelés elfogadását.
2.7 Az írásos visszaigazolás elküldtével az adás – vételi szerződés ez által zártnak nyilvánul.
2.8 Azon esetben, ha a megrendelés része hiányos illetve hibás, az eladó felhívja figyelmét a vásárlónak a hibák kijavítására, illetve az adatok kiegészítésére. A megrendelés kiegészítését követően a vasárlónak elküldjük az igazolást a megrendelés elfogadásáról.
2.9 Ha a vásárló 7 napon belül az eladó figyelmeztetését követően nemjavítja a megrendelésben levő hibákat, a megrendelés tárgytalanná nyilvánul, és nemkerül teljesítésre.
2.10 Ha az eladó képtelen szolgáltatni a megrendelt árut a megrendelés alapján, köteles az eladó haladéktalanul értesíteni erről a vásárlót.
2.11 Az eladónak jogában áll visszautasítani a megrendelés teljesítését abban az esetben, amikor a vásárlónak rendezetlen kötelezetségei vannak az eladóval szemben.
2.12 Ha a vevő vásárlásakor érvényes regisztrációs száma, a kapcsolat az eladó által szabályozott kereskedelmi törvénykönyv.

3. Árak
3.1 A szerződéses felek megeggyeznek abban, hogy a vásárló megveszi az eladótól az árucikket azon áron, amely az árucikk mellet szerepel az internet – üzlet katalógusában és érvényes a megrendelésben szereplő árral, a megrendelés napján.
3.2 A vásárló személyesen átveszi az árut az eladó székhelyében. A házhoz szállitás esetében a vásárló köteles a termék árán kivül kifizetni a szállitási költségeket is.
3.3 A szállitás módja és költsége a internet – üzletben, a megrendelés folyamán van megnyilvánulva, az unv.“kosár“ban. Ha a szállitási költség nincs megnyilvánítva, a vásárló kérésére az eladó kiszámolja azt és elküldi a vásárlónak.
3.4 Ha a vásárló elküldi a megrendelését olyan értelemben, hogy „szállitási költség később lessz felszámolva“, az eladó haladéktalanul kiszámolja és elküldi a szállitás költség összegét a vásárló igényei szerint. A vásárlónak 7 napos határideje van arra, hogy visszaigazolja beleggyezését a szállitás költségeivel.
3.4.1 Ha a vásárló nemigazolja vissza beleeggyezését a szállitási költségekkel vagy nemnyilatkozik a 7 napos határidőn belül, a megrendelése tárgytalanná válik és nem lessz teljesítve.
3.5 A vásárlónak lehetősége van kiválasztani a szállitás módját, amely összeköttetésben az áru árával és szállitási költséget tartalmazza:
- személyes átvétel
- szállitás házhoz és háznál való fizetés készpénzben
- szállitás előre utalással
3.5.1 Ha a vásárló a személyes átvételt válassza, köteles a termék árát kifizetni helyben az eladónak az áru átvételénél.
3.5.2 Ha a vásárló a házhoz szállitást válassza, a termék árát a szallitási költséggel egyben köteles kifizetni a szállitónak az áru átvétele pillanatában.
3.5.3 Ha a vásárló válassza a kiszállítást előre fizetéssel, köteles kifizetni az áru pénzértékét a szallítási költségekkel egyben az Eladó kihívását követően, legkésőbb a szállítás napján, másképp az áru nem lessz leszállitva és a Vásárló késedelembe jut.
3.5.3.1 Az előre fizetés esetében a Vásárlónak lehetősége van fizetni a PAYPAL szolgáltatás által, illetve a CARDPAY banki szolgáltatás által.
3.5.3.1.1 A CARDPAY szolgáltatás a TATRA BANKA virtuális POS terminálja által van részesítve, és a Vásárlónak evvel összefüggésben lehetősége van a pénzértéket kifizetni a VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO illetve DINERS CLUB INTERNATIONAL bankkártyák áltál.
3.5.3.1.2 A CARDPAY szolgáltatás által előre fizetés az áru pénzértékét a Vásárló haladéktalanul megvalósítja a megrendelés elküldését követően az internet üzletben, illetve az átkapcsolást követően, amely a megrendelés infomációjában található, legkésőbb a kiszállítás napján, másképp az áru nem lessz leszállítva és a Vásárló késedelbe jut.
3.6 A vásárló köteles a termék árát kifizetni idejében és teljes mértékben. A vásárló kötelezetsége akkor teljesül, amikor az eladó regisztrálja a befizetést, vagy készpénzben, vagy átutalással történő számlázás pillanatában. Késedelmes fizetés esetében az eladónak jogában áll késedelmi kamatot felszámitani, melynek mértéke a 0,05%-os kamat, minden megkezdett nap késedelmeér.
3.7 A kiszállitott áru az árkiengyenlítéséig az eladó teljes tulajdonában marad, a szlovák Kereskedelmi Törvény 445§-ja szerint.
3.8 A számla átadása a szállitólevélel egyben a vásárlónak az áru átadasánál történik.


4. Az áru leszállitása.
4.1 Az eladó köteles a vásárlónak az árut leszállitani abban a határidőben, amely megjelentetik az árucikk mellet az internet katalógusban. A szállitás határideje a visszaigazolás napját az eladótól követően kezdődik.
4.2 Ha a szerződésben „személyes átvétel“ volt megeggyezve, a vásárló köteles az eladóval megbeszélni az áru átvétel pontos dátumját és időpontját.
4.3 A termék állapotromlásával kapcsolatban fennálló kockázatot az eladó viseli a termék átadasáig a SZÁLLITÓNAK. Ettől a pillanattól a kockázatot a vásárló viseli.
4.4 A vásárló köteles az árut idejében és teljes mértékben átvenni. Áruátvételkor a vásárló átellenőrzi a csomagolás érintetlenségét, a megsértett csomag burkolatot haladéktalanul jelenti a szállitónak. Továbbá köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, jellemét illetve hibáit, és ellenőrzi, hogy a csomag jelleme megfelelő a megrendelésével. Ha a szállitott áruban a vásárló nemmegfelelő, illetve hibás árut talál, köteles ezeket a tényekre írásban feljegyezni a szállitólévélbe.
4.5 Ha a Vásárló nem veszi át a megrendelt árut, a vásárló késedelbe jut és az Eladó jogosult a Vásárlótól követelni a késéssel összefüggő költségeket és felszámolni a 0,05%-os szerződési büntetést, minden megkezdett nap késéseért.


5. Jótállás, hibák, reklamáció.
5.1 Hiányos teljesítés esetén az áru átvételénél a vásárló ezt köteles haladéktalanul jelenteni az eladónak, legkésőbb 7 napon belül az áru leszállitásától. Ennek következtében az eladó írásban rögzíti a károkat a szállitó, illetve szállitótársaság képviselőjével. A jegyzőkönyv alapján az eladó eldönti, milyen módon kárpótolja a hibákat és ezt az elhatározását bejelenti a vásárlónak.
5.2 Az eladó az árura 24 hónapos szavatossági időt nyújt. A szavatossági idő az átvétel napjától számított. Reklamáció esetében, az eladó átveszi a vásárlótól az árut, ettől a naptól egészen a reklamációs eljárás eredménye hirdetéseig a szavatosság nemfolyik.
5.3 Az eladó nem vállal felelőséget olyan hibákért, amelyek nem rendeletszerú használat következtében keletkeztek, ugynúgy mechanikus sérulésekre, az áru veszélyeztetése hő – vagy elektromágneses sugárzással.
5.4 A nyilvánvalóan hibás termék eladásánál az áru pénzértéke le van csökkentve illetve kedvezményes áron van eladva, a szavatossági idó 24 hónap, a jótállási igényekből ki vannak vonva az 5.3 pontban jelentetett okokon kivűl azok a hibák is, amelyek miatt az áru kedvezményes alacsonyabb áron volt eladva. A szavatossági lapon megjelentetik a nyilvánvaló hiba az árun. A használt áru eladása esetén a szavatossági idó 12 hónap.
5.5 Az áru meghibásodása esetén a szavatossági idó folyamán a vásárlónak jogában áll reklamálni a hibákat az eladó cég székhelyében. A jótállási igények teljesítéséhez a vásárló köteles felmutatni a számlát, illetve okiratot az áru vételéról, szavatossági levelet és összeír jegyzőkönyvet a hibákról. Ugyanakkor a vásárló köteles leadni az árut a kellékekkel egyben.
5.6 Az eladó haladéktalanul elhárítja a hibákat, legkésőbb 30 napon belül. Az eladónak jogában áll a hiba elhárítás helyet becserélni az árut. Amenyiben olyan meghibásodásról van szó, amelyet lehetetlen elhárítani, de nem befolyásolja az áru használatát, a vásárlónak joga van árengedményt követelni a termék pénzértékébol.
5.7 Ha lehetetlen a meghibásodott áru javíttása vagy becserélése azonos árura, az eladó jogosult felbontani a szerződést, kiállítani helyesbítő számlát, olyan aktuális árban, amely a reklamáció fogadása napján érvényes. Az aktuális ár értelme egyenlő az azonos árucikk árával a reklamáció fogadása napján, vagy összehasonlítható árucikk ára a reklamált áruval. Az összehasonlítható jellegú árucikk választása az eladót illeti, és lehetetlen a választását fellebezni.
5.8 Ha az eladó képtelen 30 napon belül szavatossági idő folyamán a reklamált árut megjavíttani, a reklamált áru javíthatatlannak számít és a vásárlónak joga van az áru becserélésére új, azonos árucikkre, vagy helyesbítő számla kiállitására a 5.7 pont értelmében.
5.9 A meghibásodott áru becserélése új árucikkre a szavatossági idó folyamán azon a napon kezdődik, mikor létrejött az új áru átvétele. Az új áruhoz új szavatossági levél lessz kiállítva.
5.10 Ha az Eladó a reklamált árun nem talál hibásodást, illetve az nem teljesíti az igényt a szavatossági reklamációra, a reklamáció jogtalanná vállik és a reklamált áru vissza lesz adva a Vásárlónak.
5.10.1 Ha az elutasított reklamáció az eladástól 12 hónapon belül volt érvényesítve, az Eladó a sáját költségeire a Vásárlónak megadja a reklamációs okiratott, amely szakmai elbírálást tartalmaz.
5.10.2 Ha az elutasított reklamáció az eladástól 12 hónapot meghaladja, az Eladó a reklamációs okiratban feltünteti a Vásárlónak a kompetens személy nevét, aki a szakmai elbíráláshoz jogosult. Az Eladó kifizeti a Vásárló által kimutatott szakmai elbírással keletkezett költségeket.


6. A szerződés lemondása.
6.1 A vásárlónak jogában áll lemondani a szerződést 7 napon belül az áru átvétele napjától. Ha a vásárló olyan árut rendelt, amely külön a vásárló meghatározása és igénye alapján volt elkíszétve, a vásárló nemjogosult a szerződést lemondani.
6.2 A szerződés lemondása a vásárló igénye alapján a vásárló köteles kézbesíteni az árut saját szállitási költségeire a cég székhelyébe, sértetlen, teljes és használatlan állapotban, az eredeti lepecsételt csomagolásban. Egyúttal az eladónak felmutassa a vásárlóval alulírott kísérőlevelet, amely a szerződést lemondja.
6.3 Az eladó leellenőrzi a visszaadott árut, visszaadja a vásárlónak az áru pénzértékét, amely azonos a megrendelésen feltüntetett árral, legkésőbb 15 napon belüli határidőben az áru kézbesítése után.

6.4 Az eladó jogosult nem szükséges az áruk és elállni a szerződéstől, ha az áru elfogyott az időközben.
7. Végső szabályrendeletek.

7.1 A megjelenített feltételek érvénybelépése azonos az internet üzletben nyilvánosságra kerülése napjával.
7.2 A szerződési kapcsolat az érvényes Szlovák Jog alapján van megkötve és az illetékes Kereskedelmi Törvény szabályaival igazodik.
7.3 Az eladó nem vállal felelőséget a vásárlóval szemben a megrendelés nemteljesítése vagy más okbóĺ keletkezett veszteségekért, illetve ennek következtében elmaradt haszon megtéríteseért.
7.4 Az eladónak jogában áll ezeket a feltételeket megváltoztatni saját akaratából, továbbá megváltoztni, megszüntetni vagy módosítani egységben vagy részleteiben a feltételeket az ellőző figyelmeztetés nélkül, a megrendelések azokkal a feltételekkel fognak igazodni, amelyek érvényesek a megrendelés elküldése napján a vásárlótól az eladónak.
8. Adatvédelem
A cél a személyes adatok feldolgozása az, hogy használja őket, hogy teljesítsék a fogyasztói szerződésben, hogy az eladó köt a vevővel létrehozása érdekében az online boltban. Ez a fogyasztói szerződés képezi a vevő személyes adatainak feldolgozásának jogalapját is. A vevő személyes adatainak megadása olyan szerződéses követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges. A személyes adatok szolgáltatása az eladó e-boltjában történő vásárlás előfeltétele. Ha a vevő nem képesek az összes szükséges személyes adatokat, hogy az eladó, ez azt eredményezheti, hogy elmulasztása az adásvételi szerződést.
Az Eladó a személyes adatokat az 1. sz. 18/2018 a személyes adatok védelmére vonatkozó és folyamatok csak a személyes adatok megkötéséhez szükséges fogyasztói szerződés.
Az eladó a vevő szokásos személyes adatait feldolgozza.
A vevő személyes adatait az eladó információs rendszerében 10 évig tárolja.
A vásárlónak joga van, és a képesség, hogy frissítse a személyes adatok online módban honlapján az online áruház, az ügyfél részén, log, vagy más formában (e-mail, írásban).
Személyes adatot harmadik felek részére lehet átadni fogyasztói szerződés átadásához a szállítmányozó vállalatoknak (futárok).
A vevő személyes adatait nem hozták nyilvánosságra.
A vevő a jogot, hogy a szállítótól, hogy erősítse meg, amit a személyes adatok feldolgozása a vevő e-shop eladó. A vevőnek joga van hozzáférni az ilyen adatokat, valamint információt milyen célból kerül feldolgozásra, az adatok kategóriáit dolgozzák, akiknek a személyes adatok, amíg a személyes adatok tárolása, hogy van-e olyan automatizált egyedi döntések, beleértve a profil.
A fenti személyes adatok első átadása a vevőnek ingyenes. A vevő által kért személyes adatok átruházása 5 eurós adminisztrációs díjként kerül felszámításra.
A vevő előírhatja az eladónak, hogy javítsa vagy kiegészítse a vevővel kapcsolatos hiányos személyes adatokat. A vevő kérheti személyes adataik törlését vagy korlátozhatja az ilyen adatok feldolgozását. A vevő a személyes adatok feldolgozását is kifogásolhatja.
A személyes adatok feldolgozása a vevő is szükséges archiválási célokra (kötelezettségek teljesítése az eladó törvényei szerint a Szlovák Köztársaság, például a számviteli nyilvántartás vezetésének egy 10 éves időszakra). Ha a vevő kérni fogja a személyes adatok törlését kapcsolatban feldolgozott a szerződést, a kérés visszautasítható.
A vevőnek joga, hogy korlátozza a gyártó feldolgozását a személyes adatokat, ha a vevő vitatja a személyes adatok pontossága időtartamra, amely lehetővé teszi az eladó pontosságának ellenőrzése a személyes adatok.
A vevő a jogot, hogy a személyes adatok szerepelnek vele kapcsolatban, és az eladótól, strukturált és széles körben használt géppel olvasható formátumban. A vevő jogosult arra, hogy a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag lehetséges.
A vevőknek jogukban áll kifogásolni, hogy személyes adataikat közvetlen marketing célokra feldolgozzák-e. Azt is kifogásolhatja, hogy személyes adatait feldolgozza-e az eladó jogos érdeke.
A vevő azt gyanítja, hogy a személyes adatok feldolgozása engedély nélkül, akkor lehet, hogy a Hivatal a személyes adatok védelmére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem a személyes adatok védelméhez való.
A fenti adatok védelméről szóló vonatkozó személyes adatokat a szerződéskötést megelőző kapcsolat (azaz regisztrációs e-üzlet céljára jövőbeni megvásárlására vagy kérelemre például iránti kereslet és kínálat információkat az áruk és szolgáltatások az eladó).
Ahhoz, hogy megfelelő működésének biztosítása érdekében az internet üzleti eladó tárolhatja a készüléket vásárló kisméretű adatfájlok - a cookie-kat, aminek köszönhetően meg lehet vásárolni egy ideig tárolni tevékenységre vonatkozó adatok és beállítások (pl. Belépés, nyelv, betűméret, stb.) Online áruház eladó cookie-kat használ, hogy emlékezzen a felhasználói beállítások szükségesek a vevő és a funkcionalitás az internetes kereskedelem, illetve marketing célokra. A vevők az összes cookie a készüléken tárolt vagy törölheti a böngésző a készüléken beállítani, hogy megakadályozza a boltban. Ebben az esetben a vevő újra keresse fel az online boltba, hogy kézileg kell beállítani néhány beállítást és egyes szolgáltatások vagy funkciók online áruház nem lehet működőképes.
8. Adatvédelem
A cél a személyes adatok feldolgozása az, hogy használja őket, hogy teljesítsék a fogyasztói szerződésben, hogy az eladó köt a vevővel létrehozása érdekében az online boltban. Ez a fogyasztói szerződés képezi a vevő személyes adatainak feldolgozásának jogalapját is. A vevő személyes adatainak megadása olyan szerződéses követelmény, amely a szerződés megkötéséhez szükséges. A személyes adatok szolgáltatása az eladó e-boltjában történő vásárlás előfeltétele. Ha a vevő nem képesek az összes szükséges személyes adatokat, hogy az eladó, ez azt eredményezheti, hogy elmulasztása az adásvételi szerződést.Az Eladó a személyes adatokat az 1. sz. 18/2018 a személyes adatok védelmére vonatkozó és folyamatok csak a személyes adatok megkötéséhez szükséges fogyasztói szerződés.Az eladó a vevő szokásos személyes adatait feldolgozza.A vevő személyes adatait az eladó információs rendszerében 10 évig tárolja.A vásárlónak joga van, és a képesség, hogy frissítse a személyes adatok online módban honlapján az online áruház, az ügyfél részén, log, vagy más formában (e-mail, írásban).Személyes adatot harmadik felek részére lehet átadni fogyasztói szerződés átadásához a szállítmányozó vállalatoknak (futárok).A vevő személyes adatait nem hozták nyilvánosságra.A vevő a jogot, hogy a szállítótól, hogy erősítse meg, amit a személyes adatok feldolgozása a vevő e-shop eladó. A vevőnek joga van hozzáférni az ilyen adatokat, valamint információt milyen célból kerül feldolgozásra, az adatok kategóriáit dolgozzák, akiknek a személyes adatok, amíg a személyes adatok tárolása, hogy van-e olyan automatizált egyedi döntések, beleértve a profil.A fenti személyes adatok első átadása a vevőnek ingyenes. A vevő által kért személyes adatok átruházása 5 eurós adminisztrációs díjként kerül felszámításra.A vevő előírhatja az eladónak, hogy javítsa vagy kiegészítse a vevővel kapcsolatos hiányos személyes adatokat. A vevő kérheti személyes adataik törlését vagy korlátozhatja az ilyen adatok feldolgozását. A vevő a személyes adatok feldolgozását is kifogásolhatja.A személyes adatok feldolgozása a vevő is szükséges archiválási célokra (kötelezettségek teljesítése az eladó törvényei szerint a Szlovák Köztársaság, például a számviteli nyilvántartás vezetésének egy 10 éves időszakra). Ha a vevő kérni fogja a személyes adatok törlését kapcsolatban feldolgozott a szerződést, a kérés visszautasítható.A vevőnek joga, hogy korlátozza a gyártó feldolgozását a személyes adatokat, ha a vevő vitatja a személyes adatok pontossága időtartamra, amely lehetővé teszi az eladó pontosságának ellenőrzése a személyes adatok.A vevő a jogot, hogy a személyes adatok szerepelnek vele kapcsolatban, és az eladótól, strukturált és széles körben használt géppel olvasható formátumban. A vevő jogosult arra, hogy a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag lehetséges.A vevőknek jogukban áll kifogásolni, hogy személyes adataikat közvetlen marketing célokra feldolgozzák-e. Azt is kifogásolhatja, hogy személyes adatait feldolgozza-e az eladó jogos érdeke.A vevő azt gyanítja, hogy a személyes adatok feldolgozása engedély nélkül, akkor lehet, hogy a Hivatal a személyes adatok védelmére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem a személyes adatok védelméhez való.A fenti adatok védelméről szóló vonatkozó személyes adatokat a szerződéskötést megelőző kapcsolat (azaz regisztrációs e-üzlet céljára jövőbeni megvásárlására vagy kérelemre például iránti kereslet és kínálat információkat az áruk és szolgáltatások az eladó).Ahhoz, hogy megfelelő működésének biztosítása érdekében az internet üzleti eladó tárolhatja a készüléket vásárló kisméretű adatfájlok - a cookie-kat, aminek köszönhetően meg lehet vásárolni egy ideig tárolni tevékenységre vonatkozó adatok és beállítások (pl. Belépés, nyelv, betűméret, stb.) Online áruház eladó cookie-kat használ, hogy emlékezzen a felhasználói beállítások szükségesek a vevő és a funkcionalitás az internetes kereskedelem, illetve marketing célokra. A vevők az összes cookie a készüléken tárolt vagy törölheti a böngésző a készüléken beállítani, hogy megakadályozza a boltban. Ebben az esetben a vevő újra keresse fel az online boltba, hogy kézileg kell beállítani néhány beállítást és egyes szolgáltatások vagy funkciók online áruház nem lehet működőképes.

9. A FOGYASZTÓI SPORT ALTERNATÍV MEGOLDÁSA
2016. február 1-jén a törvény nem. 391/2015 Coll. a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről és egyes törvények módosításáról. E törvény célja, hogy új lehetőségeket teremt a fogyasztók rendezni vitájukat az eladó gyorsan, hatékonyan és különösen a kevésbé formális díj vagy. csak minimális költséggel. Ez egy enyhítő megoldás elérésére szól. a fogyasztó és az eladó között a jogvita rendezésére vonatkozó megállapodások, amelyek mindkét fél beleegyezésével és megfogalmazásával kötelező érvényű jogalapsá válnak.
Az alternatív vitarendezéssel foglalkozó szervek a Hálózati Irodák Igazgatósága, az Elektronikus Hírközlési és Postaigazgatási Hivatal és a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hivatal. Ezenkívül a szlovák kereskedelmi felügyelet az úgynevezett " maradvány entitás, ami azt jelenti, hogy nem lesznek jogosultak rendezi az ilyen vitákat, és ahol nem szándékoznak hatáskörébe más szervek kivételével eredő jogviták szerződések pénzügyi szolgáltatások nyújtása.


10. A fogyasztó eltávolítása a szerződésből

Vevő - fogyasztó
Név és vezetéknév, cím: ............................................ .................................................. .............................
Lakóhely: ............................................... .................................................. .......................................
Telefon: ................................................ .................................................. .......................................
E-mail: .............................................. .................................................. .........................................

Egy szerződéssel lemond

Eladó: Biokamin EU s.r.o. Cégazonosító: 44507445


Készpénz-átvétel száma: .............................................. .................................................. ..................
Rendelési szám: ............................................... .................................................. ...............................
Az eladás időpontja: ............................................... .................................................. ...................................

A visszaküldött áruk címkézése:

.................................................. ....................................... ........... .................................................. .........


A visszatérítés oka:

Az áruk nem működnek Áruk Nem szeretem Találtam / olcsóbbnak találtam

Az áruk nem egyeznek a leírással:
egy másik ok:


Visszafizetendő vételár:
banki átutalás a bankszámlaszámra: IBAN .......................................... ............................
készpénzben az eladó címén ............................................ ............................................................................................ ..................
A vevő - fogyasztó dátuma és aláírása

Önnek joga van 14 nap múlva indokolás nélkül visszavonni a szerződést. Az elállási határidő 14 nap múlva lejár, miután az Ön vagy a kijelölt harmadik fél, kivéve a fuvarozót, átveszi az árut.

Az elállási jog gyakorlása során kérjük, tudassa velünk a döntését, hogy e megállapodásból egyértelműen nyilatkozik. Ebből a célból használhatja ezt a minta visszavonási űrlapot.

Az elállási határidő megmarad, ha az elállási jog gyakorlásáról az elállási időszak lejárta előtt értesítést küld.

Visszavonulása után visszatéríti bármilyen kifizetés, amit tett kapcsolatban a szerződés megkötése, különösen a vételár beleértve a szállítási költsége az árut az Ön számára. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha más típusú szállítást választott, például a legolcsóbb közös szállítási módot. A kifizetéseket késedelem nélkül visszafizeti Önnek, legkésőbb 14 nappal azután, hogy megkaptuk a szerződéstől való elállási értesítést. Fizetésük ugyanúgy történik, ahogyan a vevő a fizetését felhasználta. Ez nem érinti a vevőnek azt a jogát, hogy egy másik fizetési móddal megállapodjon az eladóval, ha nem számítanak fel további díjakat a vevőnek.

Fizetés vásárolt áru kifizetése után megkapta a visszaküldött árukat vissza címünkre, vagy koholt, okirati bizonyítékot küld az árut vissza, amelyik előbb bekövetkezik.